Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/midtcon.dk/public_html/templates/midtcon/functions.php on line 201

Warhammer Underworlds

Danish Version for english see below:

Underworlds turnering Midtcon 2019

Dette skal du medbringe:
Egne warbands, spilleplade(r) counters og terninger.

Runder, regler og scoring:
Der spilles 4 runder Swiss af 90 minutter og der spilles bedst ud af 3 kampe.

Ved første spil rulles, der for hvem, der sætter bræt. Andet spil sætter taberen af første spil bræt og ved 3. spil ruller man igen.

Der spilles med "dice-down" regler. 10 minutter før tiden udløber, orienteres om dette. Når de 10 minutter er udløbet er der "Dice Down", hvilket betyder, at man afslutter sin nuværende action.Ved ulige antal actions taget imellem spillerene, så får den spiller der har taget færrest actions lov til at lave den sidste action før spillet slutter.

Herefter går man til "end of 3rd end phase" og scorer objektives.

Når man har afsluttet en kamp, registreres Glory point difference, som er modstandernes glory points minusset med hinanden.

Warbands, deck og boards:
Det er tilladt, at spille med proxy figurer og conversions, så længe det klart og tydeligt ses hvilke figurer, der er tale om.

Der må spilles med leader pack udvidelsen. Alt art kort er tilladt.
Det er ikke tilladt at spille med proxy kort i decket.

Warbands udgivet 2 uger eller tættere på Midtcon må ikke medbringes.


Tidsplan:
9:45: Dørene åbnes og registrering.
10:00 - 11:30 1. runde
11:40 - 13:10 2. runde
13:10- 13:45 pause
13:45- 15:15 3. runde
15:30- 17:00 4. runde
17:10 -17:30 Præmieoverrækkelse

Pris 100 kr.

maks antal deltagere 20 stk.

præmier : 3 stk pokaler på nuværende tidspunkt.

 

English version:

Underworld's Midtcon 2019 Tournament

What to bring:
Own warbands, game board (s) counters and dice.

Rounds, rules and scoring:
There are 4 rounds of Swiss being played for 90 minutes and the best of 3 matches is played.

At the first game is rolled that for who puts the board. Second game puts the loser of the first game board and at the third game you roll again.

Dice-down rules are played. 10 minutes before time expires, be informed of this. When the 10 minutes have elapsed, there is "Dice Down", which means that you end your current action. By odd number of actions taken between the players, the player who has taken the least action gets the last action before the game ends .

Then you go to "end of 3rd end phase" and score the objectives.

When you finish a game, Glory point difference is registered, which is the opponents glory points minus one another.

Warbands, deck and boards:
It is allowed to play with proxy characters and conversions, as long as it clearly and clearly shows which characters are involved.

There must be played with the leader pack extension. All art cards are allowed.
Playing with proxy cards in the deck is not allowed.

Warbands released 2 weeks or closer to Midtcon must not be brought.

 

Time schedule:
9:45: The doors open and registration.
10:00 - 11:30 1st round
11:40 - 13:10 2nd round
13: 10- 13:45 pause
13: 45-15: 15 3rd round
15: 30-17: 00 4th round
17:10 -17: 30 Prize ceremony

Price 100 SEK.

max number of participants 20 pcs.

Prizes: 3 trophys at the moment.

 

Buy tickets - Price per. participates DKK 100, - (14€)

Kategori: