Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/midtcon.dk/public_html/templates/midtcon/functions.php on line 201
Danish Version for english see below.

"Midtcon kan igen præsentere Apocalypse, i Warhammer 40.000
Spillet vil endnu engang fokusere på et narrative event, hvor action og stemning er i højsæde.
Der vil undervejs i spillet være flere bord effekter i spil, som kan påvirke og ændre spillets gang.

Under Apocalypse vil titaner og andre super heavies deltage, så forberede dig på Warhammer 40.000 på en skala langt ud over det normale.

Regler.

Hver spiller får 6000 Point.
>Titanics< som har fået et gigants point hike i Chapter approved, købes for den pris de kom til at starte med.
Så en Warhound koster f.eks. ikke 2000 point.

Dette gøres for at vi kan spille efter point skala, men stadig får titans med.

Der må godt laves mix lister (Soup armies) men det skal være med måde. Så hvis du f.eks. ønsker at medbringe 3x blood angels jump captains, så skal du også stille en blood angel army sammen med dem.

Der spilles over 2 dage.

Lørdag den 12 oktober indtil 22 og spillet fortsætter om søndagen den 13 oktober.

Opsætning af hære om lørdagen, der tilgår tidspunktet.


Håber at se jer til et fedt spil

præmier :
2 stk pokaler, samt 1 spilmåtte fra deepcut studios.

 
English version:

Midtcon can again present the Apocalypse, in Warhammer 40,000
The game will once again focus on a narrative event where action and mood are paramount.
During the game there will be several board effects in games that can affect and change the course of the game.

During Apocalypse, Titans and other super heavies will participate, so prepare for Warhammer 40,000 on a scale far beyond normal.

Rules.

Each player gets 6000 points.
> Titanics So a Warhound costs, for example. not 2000 points.

This is done so that we can play by point scale, but still get titans.

Mix lists (Soup armies) must be made, but it must be done in a way. So if you, for example, want to bring 3x blood angels jump captains, then you also have to put a blood angel army with them.

Playing over 2 days.

Saturday October 12 until 22 and the game continues on Sunday, October 13th.

Setup of armies on Saturday, which is due.

 

Hope to see you for a great game

prices :
2 trophys, as well as 1 game mat from deepcut studios.

Buy tickets - Price per. participates DKK 150, - (20€)

 

Danish Version, for english see below:

Midtcon er tilbage! Det bliver en weekend med ETC, kom og test lister til ETC kvalen, hyg med andre nørder, og få en fed weekend! Det sker 12-13. oktober.
Adressen er Kalkværksvej 1B, 8800 Viborg Mønsted, Viborg

Format:
Antal runder: 5
Max 2000 point
Max 3 detachments (duplicates er ikke tilladt)
Hærene skal være battleforged efter 8th edition match play
Beta regler bruges

Tidsplan:

Lørdag:
Check in - kl. 09.00 - 10.00
Parings, velkomst, spørgsmål osv - kl. 10.15 - 10.30
Runde 1 - kl. 10.30 - 13.30
Pause - kl. 13.30 - 14.30
Runde 2 - kl. 14.30 - 17.30
Aftensmad - kl. 17.30 - 18.30
Runde 3 - kl. 18.30 - 21.30

Søndag:
Velkomst, pairings osv - kl. 9.00 - 9.30
Runde 4 - kl. 10.00 - 13.00
Frokost - kl. 13.00 - 14.00
Runde 5 - kl. 14.00 - 17.00
Afslutning - kl. 17.15

Der vil blive livestreamet på et af bordene. Der er ikke malekrav, men der vil være en præmie til bedst malede hær.

Liste sendes senest d. 10. oktober kl 22.00. til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Der kan også stilles spørgsmål omkring turneringen på denne mail.

Pris for deltagelse : 200.
Der er mulighed for overnatning på stedet.
Der er pokaler til 1.st, 2.nd samt bedst malede hær.
Ligeledes 1 stk spillemåtte til 1.st pladsen.

Vi håber at se jer!

Maks antal deltagere : 50 stk.

 
English version:

Midtcon is back! It will be a weekend with ETC, come and test lists for the ETC grief, have fun with other geeks, and have a great weekend! It happens 12-13. October.
The address is Kalkvaerksvej 1B, Moensted, 8800 Viborg

Format:
Number of rounds: 5
Max 2000 points
Max 3 detachments (duplicates are not allowed)
The hosts must be battleforged after the 8th edition match play
Beta rules are used

Time schedule:

Saturday:
Check in - kl. 09:00 - 10:00
Mating, welcome, questions etc - at. 10.15 - 10.30
Round 1 - kl. 10.30 - 13.30
Pause - kl. 13.30 - 14.30
Round 2 - noon 14.30 - 17.30
Dinner - kl. 17.30 - 18.30
Round 3 - kl. 18.30 - 21.30

Sunday:
Welcome, pairings etc - kl. 9.00 - 9.30
Round 4 - kl. 10:00 - 13:00
Breakfast - at. 13:00 - 14:00
Round 5 - kl. 14:00 - 17:00
End - at. 17:15

There will be live streaming at one of the tables. There are no paint requirements, but there will be a prize for the best painted army.

List sent no later than October 10 at 22:00. to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. There can also be questions about the tournament on this mail.

Price for participation: 200.
Accommodation is available on site.
There are trophies for 1st, 2nd and best painted army.
Also 1 game mat for 1st place.

We hope to see you!

Maximum number of participants: 50 pcs.

 

See list with all the participants here.

 

Buy tickets - Price per. participates DKK 200, - (28€)

Danish Version for english see below.

Kalder alle Destiny-spillere!
Yours truly aka. Mads Pedersen og Midtcon inviterer til  Lørdags Turnering.


Vi spiller efter seneste FAQ og decklister er påkrævet

Efter den bragende succes ved MidtCon i februar 2019 er det blevet besluttet, at Star Wars Destiny vil være et fast trækplaster ved arrangementet i fremtiden! Hvornår er så fremtiden, sidder du nok og tænker? Bare rolig. Den er slet ikke så langt væk, for allerede i weekenden uge 41 slår Østfjendshallen og MidtCon atter dørene op til en veltilrettelagt og gennemført Star Wars Destiny turnering. Derfor skal I sætte kryds i kalenderen allerede d. 12.-13. oktober. I skal dog ikke vente alt for længe med at bestille billetten, for denne gang er der udsolgt allerede ved 16 deltagere - og der kommer ikke flere billetter end det!

Hvad? Star Wars Destiny.
Hvor? Østfjendshallen i Mønsted.
Hvornår? Lørdag d. 12/10.
Hvor mange antal pladser? 16
pris : 100 kr.

Der spilles efter på det tidspunkt gældende RRG og turneringsreglement. Endelig struktur, tidsplan og format vil blive offentliggjort, når vi kommer tættere på.

Præmieringen vil endnu engang bestå af et eller flere officielle kits fra FFG. Ligeledes vil der være 5 stk special designede dice trays fra deepcut studios. ligeledes vil der være 1 stk special designet t-shirt med autografer fra selveste admiral ackbar og Boosk.

Foreløbigt program:

09.00-09.45 - Indskrivning og registrering

09.50-10.00 - Velkomst

10.05-10.40 - Runde 1
10.50-11.25 - Runde 2
11.35-12.10 - Runde 3

12.15-12.45 - Frokost

12.50-13.25 - Runde 4
13.35-14.10 - Runde 5

14.15-14.30 - Cut til top 4

14.35-16.05 - Top 4
16.15-18.15 - Finale

18.30-19.30 - Aftensmad

19.45-22.00 - Solidarity and Beers

Der vil blive kørt draft pods for de spillere, der ikke går videre i top 4 fra 14.35-18.15.

Ses vi? Det håber vi da så sandelig på!

May the dice and cards be with you!

 

English version:

Call All Destiny Players!
Yours truly aka. Mads Pedersen and Midtcon invite to Saturday's Tournament.

 

We play for the latest FAQ and decklister is required

After the fierce success at MidtCon in February 2019, it has been decided that Star Wars Destiny will be a solid draw of the event in the future! When is that the future, are you sitting and thinking? Do not worry. It is not that far away, because as early as week 41, Østfjendshallen and MidtCon will again open the doors to a well-designed and completed Star Wars Destiny tournament. Therefore, you must tick the calendar already on the 12th-13th. October. You do not have to wait too long to order the ticket, because this time there are already sold out by 16 participants - and no more tickets than that!

What? Star Wars Destiny.
Where? Østfjendshallen in Mønsted.
When? Saturday 12/10.
How many seats? 16
price: 100 SEK.

There will be played at the current RRG and tournament rules. The final structure, schedule and format will be made public when we get closer.

The prize will once again consist of one or more official kits from FFG. Similarly, there will be 5 specially designed dice trays from deepcut studios. Similarly, there will be 1 specially designed t-shirt with autographs from the admiral akkbar and Boosk.

Preliminary program:

09.00-09.45 - Enrollment and registration

09.50-10.00 - Welcome

10.05-10.40 - Round 1
10.50-11.25 - Round 2
11.35-12.10 - Round 3

12.15-12.45 - Breakfast

12.50-13.25 - Round 4
13.35-14.10 - Round 5

14.15-14.30 - Cut to the top 4

14.35-16.05 - Top 4
16.15-18.15 - Final

18.30-19.30 - Dinner

19.45-22.00 - Solidarity and Beers

There will be draft pods for the players who do not advance in the top 4 from 14.35-18.15.

Are we seen? We certainly hope so!

May the dice and cards be with you!

Buy ticket - Price per. participates DKK 100 (14€)

 

 

Danish Version for English read bellow.

Midtcon arrangerer denne gang turnering der løber over en dag.

Præmier : 5 unikke special designede dice trays,

1 stk special designet t-shirt med autografer fra selveste admiral ackbar samt Boosk.

Samt billede på facebook. 

 

Søndags turnering i x-wing.

Extended : alle fly gælder.

standard 200 point dogfighting.

kom gerne lidt før til opsætning og klargøring af spillet.

første runde : 9.00 - 10.15

anden runde : 10.30 - 11.45

frokost 11.45 - 12.45

tredje runde : 12.45 . 14.00

fjerde runde : 14.15 - 15.30

femte runde : 15.45 - 17.00

præmier : 17.30

TO/Marshal : Paul Bridge.

Maks antal deltagere 14 stk.

Alle fly er tilladt.

 

English version:

Midtcon organizes this time a tournament that runs over a day.

Prizes: 5 unique specially designed dice trays,

1 pcs specially designed t-shirt with autographs from the very admiral akkbar and Boosk.

And picture on facebook.

 

Tournament on Sunay in x-wing.

Extended: All planes may apply.

Standard 200 point dogfighting.

Please come a little before to set up and prepare the game.

First round: 9.00 - 10.15

Second round: 10.30 - 11.45

Breakfast:11.45 - 12.45

Third round: 12.45. 14:00

Fourth round: 14.15 - 15.30

Fifth round: 15.45 - 17.00

Prizes plus cermony: 17.30

TO / Marshal: Paul Bridge.

Maximum number of participants 14 pcs.

All Planes are allowed.


 

Pris pr deltager billet er 100 kr. / ticket price 100 kr. (14 €)

Buy Ticket here - Price DKK 100,- (14€) pr participant.

 

Prices for both winners and participants:

Random Draw with original autographs from star wars actors

Prices x wing 2019 3

 Ekstra for the top 3 in the tournament.

Prices x wing 2019 2 
 
Pricesupport for the tournament, Prices for all players and ekstra for the top players.
Prices x wing 2019 1

Age of Sigmar Tournament, MidtCon

 

Danish version for english see bellow.


Overdommer: Michael Christensen

Turneringsorganisator: Rasmus Høgh Nørskov
(Ved spørgsmål om turnering, kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Spilsystem
Der spilles med følgende:

Age of Sigmar 2.0
General´s Handbook 2019.
Malign Sorcery
Forbidden Power
AoS Errata (alle FAQ)

Disse regler vil blive ændret i tilfælde af en opdateret udgave kommer.

Battleplans

Udtages fra: Age of Sigmar Core Book 2.0 og General´s Handbook 2019.

Antal spil: 5

Spilletid: 3 timer.
Er spillet ikke slut efter 3 timer spilles der med ”Dice Down” (Begge spillere stopper øjeblikkeligt spillet og kampen afgøres efter hvor mange victory points der er scoret på det gældende tidspunkt.

Tidsplan

Lørdag

09:00-10.00 Velkomst og introduktion
10.30-13.30 – Kamp 1
13.30-14.30 – Pause
14.30-17.30 – Kamp 2
17.30-18.30 – aftensmad
18.30-21.30 – Kamp 3
21.30 Afrunding af lørdag

Søndag

09:00 – Velkomst og introduktion
09:30-12.30 – Kamp 4 start
12:30-13.30 – Pause
13:30-16.30 – Kamp 5 start
16:30 - Pause

16:45 - Udnævnelse af vinderne

Om din hærliste:

For at spille med din hær SKAL din hær have været udkommet i min 1 måned og FAQ for hæren skal være udgivet. Dette er både for at modstanderne kan forberede sig på nye warscrolls, men også for at spilleren selv kan vænne sig til de nye regler og derved ikke tøger, glemmer regler eller trækker tiden ud til turneringen.

Alle proxys SKAL godkendes af TO. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få godkendt proxys.

Der spilles med Battlehost, 2000pt (se side 48 i General´s Handbok 2018)
Leaders: 1-6
Battleline: 3+
Artillery: 0-4
Behemoths: 0-4
Other Units: Any Number
Allied Units: Max 400pt

Indsendelse af hærliste sker senest 1 uge før turneringstart

Hærlisten sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I titlen af din mail skriver du:
”Midtcon - AoS – Navn – Grand Alliance - Faction”
Eksempel: Midtcon – AoS – Rasmus Høgh Nørskov – Order – Daughters of Khaine
Din hærliste kan afleveres i et af følgende programmer:

PDF
Word
Excel
Tip! I Warscroll Builder kan man lave listen online og sende som fil.

I din hærliste skal der foruden Leaders, Battleline, Artillery, Behemoths, Other Units og Allied Units også stå:
Generalens Allegiance Ability
Hvilke Battalions der bruges.
Hvad Artifacts der bruges og hvilke Leaders holder dem?
Hvad spells dine wizards bruger.

Listebygning med Malign Sorcery: Skriv hvilket Realm Hæren er fra og hvilke Artifacts du bruger.

Om missioner
1. Der vælges en battleplan ved tilfældighed.
Eks. Udtrækkes Battleplan 1 til at være ”Knife to the Heart”
2. Der vælges et tilfældigt Realm for denne battleplan. (AoS 2.0, side 254)
Eks. Udtrækkes Realm 1 til at være Ghyran
3. Så længe man spiller i det valgte Realm, har man adgang til dets Realmsphere Magic og Realm Commands.
Eks. I Ghyran har man adgang til ”Shield of Thorns” og ”Command the Land”.
4. Der vil ikke være adgang til Realmscape Features.

5. Til sidst vælges een tilfældig Realmspell (Malign Sorcery, side 72).
Eks. Udvælges magien ”Flesh to Stone”

Om Pointsystemet
Pointsystemet følger ”Blood and Glory” pointsystemet:

Major victory = 30pt

Minor Victory =15pt

Draw = 10pt

Minor Loss = 5pt

Major Loss = 0pt

Hidden Agenda udført = 5pt


Det er muligt at optjene yderligere 30pt via følgende:
Du har indleveret hærliste til tiden = 10pt
Du er via afstemning udvalgt til bedste modstander = 10pt
Din hær er via afstemning udvalgt til bedste hær. = 10pt
Din hær er fuldt malet(tabletop standard) = 10pt
(tabletop er typisk 2-3 farver, en shade/drybrush og en færdig base. Det vigtigste er, at modellerne er mere en bare grundet )

Desuden vil der være en tie-breaker efter hvor mange point fjendtlige units man har fjernet fra bordet. (altså, har du fjernet en enhed på 10 Liberators giver det point, men står der 1 model tilbage i enheden giver det intet)

OBS! Man kan ikke opgive en kamp! Kampe SKAL spilles til ende!


maks antal deltagere : 32

Deltager pris 200.

Pokaler til 1.st pladsen, 2.nd pladsen samt bedst malede hær.
der er også 1 stk spillemåtte til 1.st pladsen fra deepcut studios samt en masse ekstra fede præmier fra Gunzone.dk

Buy ticket - Price per. participates DKK 200, - (28 €)

 

English version:

Refferee:

Michael Christensen

Tournament organizer: Rasmus Høgh Nørskov
(For questions about tournament, please contact: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Game System
Playing with the following:

Age of Sigmar 2.0
General´s Handbook 2019.
Malignant Sorcery
Forbidden Power
AoS Errata (all FAQ)

These rules will be changed in the event of an updated version coming.

Battle Plans

Taken from: Age of Sigmar Core Book 2.0 and General´s Handbook 2019.

Number of games: 5

Playtime: 3 hours.
If the game does not end after 3 hours, the game is played with "Dice Down" (Both players immediately stop playing and the match is determined by how many victory points are scored at the current time.

Time schedule

Saturday

09: 00-10: 00 Welcome and introduction
10.30-13.30 - Match 1
13.30-14.30 - Pause
14.30-17.30 - Match 2
17.30-18.30 - dinner
18.30-21.30 - Match 3
21.30 Rounding off Saturday

Sunday

09:00 - Welcome and introduction
09: 30-12.30 - Match 4 start
12: 30-13.30 - Pause
13: 30-16.30 - Match 5 start
16:30 - Pause

16:45 - Appointment of the winners

About your roster:

To play with your army, your army MUST have been released in my 1 month and FAQ for the Army must be released. This is both for the opponents to prepare for new warscrolls, but also for the player himself to get used to the new rules and thereby not to go, forget rules or draw the time to the tournament.

All proxies MUST be approved by TO. Send an email to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for approved proxies.

Playing with Battlehost, 2000pt (see page 48 in General's Handbook 2018)
Leaders: 1-6
Battleline: 3+
Artillery: 0-4
Behemoths: 0-4
Other Units: Any Number
Allied Units: Max 400pt

Submitting the roster is done no later than 1 week before the tournament start

The roster is sent to Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

In the title of your mail, write:
"Midtcon - AoS - Name - Grand Alliance - Faction"
Example: Midtcon - AoS - Rasmus Høgh Nørskov - Order - Daughters of Khaine
Your roster can be submitted in one of the following programs:

PDF
Word
Excel
Tip! In Warscroll Builder you can make the list online and send as file.

In your roster, in addition to Leaders, Battleline, Artillery, Behemoths, Other Units and Allied Units, there must also be:
General's Allegiance Ability
Which Battalions are used.
What Artifacts Are Used and Which Leaders Hold Them?
What spells your wizards use.

List building with Malign Sorcery: Write which Realm the Army is from and which Artifacts you use.

About missions
1. A battle plan is chosen by chance.
Ex. Extracts Battleplan 1 to be "Knife to the Heart"
2. A random Realm is selected for this battle plan. (AoS 2.0, page 254)
Ex. Extract Realm 1 to be Ghyran
3. As long as you play in the selected Realm, you have access to its Realmsphere Magic and Realm Commands.
Ex. In Ghyran you have access to the "Shield of Thorns" and "Command the Land".
4. Realmscape Features will not be available.

5. Finally, select a random Realm game (Malign Sorcery, page 72).
Ex. Choose the magic "Flesh to Stone"

About the Point system
The point system follows the "Blood and Glory" scoring system:

Major victory = 30pt

Minor Victory = 15pt

Draw = 10pt

Minor Loss = 5pt

Major Loss = 0pt

Hidden Agenda performed = 5pt

 

It is possible to earn another 30pt via the following:
You have submitted a roster to time = 10pt
You are voted for best opponent = 10pt via voting
Your army is selected for best army by vote. = 10pt
Your army is fully painted (tabletop standard) = 10pt
(Tabletop is typically 2-3 colors, a shade / drybrush and a finished base. The most important thing is that the models are more than just due to)

In addition, there will be a tie-breaker after how many points enemy units have been removed from the table. (ie, if you have removed a unit of 10 Liberators give it points, but there is 1 model left in the unit gives it nothing)

NOTE! You can't give up a fight! Matches MUST be played to the end!

 

maximum number of participants: 32

Participates in price 200.

Trophies for 1st place, 2nd place and best painted army.
There are also 1 game mat for the 1st place from deepcut studios as well as a lot of extra cool prizes from Gunzone.dk

See updated participant list here.

 

Buy ticket - Price per. participates DKK 200, - (28 €)

 

 

 

Danish Version for english see below:

Underworlds turnering Midtcon 2019

Dette skal du medbringe:
Egne warbands, spilleplade(r) counters og terninger.

Runder, regler og scoring:
Der spilles 4 runder Swiss af 90 minutter og der spilles bedst ud af 3 kampe.

Ved første spil rulles, der for hvem, der sætter bræt. Andet spil sætter taberen af første spil bræt og ved 3. spil ruller man igen.

Der spilles med "dice-down" regler. 10 minutter før tiden udløber, orienteres om dette. Når de 10 minutter er udløbet er der "Dice Down", hvilket betyder, at man afslutter sin nuværende action.Ved ulige antal actions taget imellem spillerene, så får den spiller der har taget færrest actions lov til at lave den sidste action før spillet slutter.

Herefter går man til "end of 3rd end phase" og scorer objektives.

Når man har afsluttet en kamp, registreres Glory point difference, som er modstandernes glory points minusset med hinanden.

Warbands, deck og boards:
Det er tilladt, at spille med proxy figurer og conversions, så længe det klart og tydeligt ses hvilke figurer, der er tale om.

Der må spilles med leader pack udvidelsen. Alt art kort er tilladt.
Det er ikke tilladt at spille med proxy kort i decket.

Warbands udgivet 2 uger eller tættere på Midtcon må ikke medbringes.


Tidsplan:
9:45: Dørene åbnes og registrering.
10:00 - 11:30 1. runde
11:40 - 13:10 2. runde
13:10- 13:45 pause
13:45- 15:15 3. runde
15:30- 17:00 4. runde
17:10 -17:30 Præmieoverrækkelse

Pris 100 kr.

maks antal deltagere 20 stk.

præmier : 3 stk pokaler på nuværende tidspunkt.

 

English version:

Underworld's Midtcon 2019 Tournament

What to bring:
Own warbands, game board (s) counters and dice.

Rounds, rules and scoring:
There are 4 rounds of Swiss being played for 90 minutes and the best of 3 matches is played.

At the first game is rolled that for who puts the board. Second game puts the loser of the first game board and at the third game you roll again.

Dice-down rules are played. 10 minutes before time expires, be informed of this. When the 10 minutes have elapsed, there is "Dice Down", which means that you end your current action. By odd number of actions taken between the players, the player who has taken the least action gets the last action before the game ends .

Then you go to "end of 3rd end phase" and score the objectives.

When you finish a game, Glory point difference is registered, which is the opponents glory points minus one another.

Warbands, deck and boards:
It is allowed to play with proxy characters and conversions, as long as it clearly and clearly shows which characters are involved.

There must be played with the leader pack extension. All art cards are allowed.
Playing with proxy cards in the deck is not allowed.

Warbands released 2 weeks or closer to Midtcon must not be brought.

 

Time schedule:
9:45: The doors open and registration.
10:00 - 11:30 1st round
11:40 - 13:10 2nd round
13: 10- 13:45 pause
13: 45-15: 15 3rd round
15: 30-17: 00 4th round
17:10 -17: 30 Prize ceremony

Price 100 SEK.

max number of participants 20 pcs.

Prizes: 3 trophys at the moment.

 

Buy tickets - Price per. participates DKK 100, - (14€)